Renungan

Menakjubkan sungguh urusan orang yang beriman. Segala perkaranya adalah kebaikan, dan itu tidak terjadi kecuali pada orang beriman. Jika mendapat nikmat, ia bersyukur, dan syukur itu baik baginya. Jika ditimpa musibah dia bersabar, dan sabar itu baik baginya (HR. Abu Dawud & At-Tirmidzi)

Jumaat, 28 November 2008

Kembalinya Khilafah, Bukanlah Mimpi Di siang Hari

Akhir-akhir ini, terlalu banyak gagasan dan individu yang mempertikaikan dan memandang sinis tentang kesatuannya kaum muslimin di seluruh dunia. Bagi kalangan mereka ini, idea-idea dan gagasan pemikiran untuk menyatukan umat islam di seluruh dunia dalam satu bendera (baca : satu negara) bagaikan mimpi di siang hari, atau mitos khayali para da’i. Aneh sekali kan, umat islam? Di seluruh dunia satu? Haha, satu pemerintahan? Ya iya lah, dulu, saya sendiri tidak yakin akan idea/fikrah berkenaannya, sehingga saya berjumpa dengan para pejuangnya sendiri, dan mendengar terus, tentang apa dan bagaimana perjuangan ke arah untuk bersatunya umat islam di seluruh dunia.

Baru-baru ini saja, beberapa individu telah mengemukakan pendapat yang menentang gagasan tentang kemungkinannya umat islam di seluruh dunia pada abad ke-21. meeka menukil contoh-contoh masa kini tentang ketidakpaduan dan pengelompokan Dunia Islam sebagai bukti-bukti (argumentasi) yang menyokong gagasan mereka.

Pakar Antropologi Madawi ar-Rasheed yang bermukim di London mengatakan, “Saya kira, seluruh Jazirah Arab telah terjerumus ke dalam kekerasan sektarian (sekta kekerasan). Oleh kerana itu, menurut saya, tidak mungkin Khilafah dapat ditegakkan. Tertegaknya ia (khilafah) pada Abad ke-21 ini, yang diperjuangkan oleh sekelompok gagasan, hanyalah mimpi di siang hari”.

Seorang analis (pakar ilmu kimia) Saudi, Faris bin Houzam mengatakan, “Impian besar mereka ialah untuk mendirikan satu Negara Islam, namun tidak ada satu bukti pun yang dapat menunjukkan bahawa hal tersebut akan terwujud.”

Mubashar Akbar, seorang jurnalis dan penulis asal India, dalam salah satu tulisannya yang dimuat Newsweek mengatakan, “Saya mendengar dari para pengamat bahawa umat Islam hendak menegakkan kembali Khilafah. Gagasan tersebut kelihatannya seperti tidak siuman.s”

Beberapa alasan berkenaan pendapat yang menentang berdirinya Negara Khilafah dapat kita rangkumkan seperti berikut:

1) Umat Islam sedunia sangat beragam.

2) Semangat Nasionalisme telah mendarah daging.

3) Perbezaan antara Sunni dan Syi’ah yang terlalu mendasar dan mustahil untuk menyatukannya.

4) Umat Islam lebih suka hidup di bawah negara-bangsa (nation-state) yang terpisah-pisah.

5) Amerika tidak akan membiarkan hal itu terjadi.

Semua alasan di atas, dapat disangkal dengan argumentasi seperti berikut:

1. Umat Islam Sedunia Sangat Beragam

Umat Islam di seluruh dunia yang beragam bahasa, makanan, pakaian, dan tradisi-tradisi yang berbeza-beza, ini merupakan kenyataan yang tak dinafikan. Namun, keragaman ini menjadi tidak bermakna apabila kita berbicara tentang ‘Sistem Politik’ yang mengatur sebuah negara. Sistem politik tidak memaksa orang untuk memakan makanan yang sama atau berwarna kulit yang sama. Sistem politik mengurus masalah aturan ekonomi, politik, dan sosial dalam urusan kemasyarakatan. Dunia Islam saat ini pada umumnya menjalankan sistem politik yang berasal dari Barat, seperti merujuk kepada Konstitusi Perancis, Konstitusi Inggeris, Konstitusi Belanda, yang menjadi landasan bagi kebanyakan negeri Muslim setelah kemerdekaan palsu yang diberikan penjajah kepada mereka pada Abad ke-20.

Mari kita lihat Irak sebagai contoh. Etnik Kurdi disana menginginkan sebuah Negara Kurdi Merdeka. Namun ternyata masalah di Irak, sebagaimana di Dunia Islam lainnya, bukan berkisar pada masalah etnik semata, namun ia bersangkut-paut pada sistem pemerintahan yang diterapkan. Saddam Hussein tidak hanya menekan bangsa Kurdi, namun ia secara brutal telah menyeksa dan membunuh ribuan rakyatnya sendiri, baik yang beretnik Kurdi, Arab, Sunni, ataupun Syi’ah. Bahkan ia tega menjalankan hukuman mati terhadap (execute) dua orang menantunya sendiri!

Budaya dasar bangsa Kurdi adalah Islam. Mereka hidup dalam budaya Islam yang sama dengan budaya yang dimiliki umat Islam lainnya, baik di Turki, Irak, ataupun di Dunia Islam lainnya. Salahuddin al-Ayyubi adalah salah seorang etnik Kurdi yang terkenal dalam sejarah. Beliau tidak hanya dicintai bangsa Kurdi, namun juga oleh seluruh Dunia Islam dari berbagai etnik kerana jasa besarnya membebaskan Masjid al-Aqsha di al-Quds, kota suci ketiga dalam ajaran Islam.

Rasulullah saw bersabda:

“Sesungguhnya orang beriman saling mencintai dan berlaku baik sesamanya, perumpamaannya ialah bagaikan satu tubuh, sehingga apabila salah satu anggota tubuh disakiti, seluruh tubuh (lainnya) akan ikut merasakan sakit kerananya.” [Bukhari]
Selain itu, adakah aturan dalam syariat yang tidak mungkin diterapkan pada seseorang kerana etniknya? Perhatikan, bagaimana umat Islam di seluruh dunia -yang terdiri dari beragam warna kulit, berbangsa-bangsa, dan bersuku-suku bisa bersama-sama menjalankan solat lima kali sehari, berpuasa di bulan Ramadhan, memberikan shadaqah, dan melaksanakan ibadah haji ke Makkah. Mereka semua bisa menikah, mendidik anak-anak, berperang untuk mempertahankan tanah-tanahnya dari pendudukan, membayar pajak, mendirikan perusahaan, dan menghukum pelaku jenayah. Tidakkah fenomena itu menunjukkan bukti yang amat jelas tentang kesatuan Islam, dan kesanggupan Islam untuk menyatukan seluruh pengikutnya?

2. Semangat Nasionalisme Telah Mendarah Daging.

“Cuba saja tawarkan seorang Khalifah Pakistan pada orang Bangladesh,” sindir Mubashar Akbar.

Sesungguhnya, seorang Khalifah bukanlah Khalifah Pakistan, atau Khalifah Bangladesh, atau Khalifah Arab. Khalifah ialah seorang Muslim yang menjadi pemimpin Negara Islam. Salah satu kelemahan nasionalisme adalah hanya dapat menyatukan rakyat dari satu bangsa tertentu, dan hanya bersifat temporer, (iaitu bisa menyatukan sebuah bangsa hanya) pada saat mereka menghadapi serangan dan tekanan atau adanya ancaman bersama. Rakyat suatu bangsa tidak akan mengikuti pemimpin bangsa lain sepanjang mereka memandang negeri asal sang pemimpin. Namun, Khalifah adalah pemimpin yang mewakili kepentingan umat Islam secara keseluruhan, bukan menampilkan kepentingan kelompok etnik, suku, kerabat atau bangsa. Oleh kerana itu, ia tidak terikat atau terbiaskan pada suatu suku, keluarga, atau bangsa tertentu. Maka dari itu, Khalifah akan mampu menyatukan umat Islam di seluruh dunia berdasarkan Akidah Islam.
Rasulullah saw bersabda:

“Dengarkan dan patuhilah pemimpin, sekalipun kalian dipimpin oleh seorang budak Habsyi yang kepalanya seperti kismis.” [Bukhari]

Sebagai contoh, baik orang Bangladesh mahupun orang Pakistan sama-sama Muslim. Saat terjadi bencana gempa bumi di Pakistan, umat Islam di Bangladesh dan di seluruh dunia akan menghantar dana untuk membantu m gempa. Majoriti umat Islam tidak memandang sempadan aktiviti yang dicipta oleh penjajah Barat dan dijaga oleh para penguasa korup berdasarkan bendera (atau lambang) bangsa, hari kemerdekaan, dan garis perbatasan palsu. Pada hakikatnya, para pemimpin itulah yang telah menebar kebencian di antara sesama umat Islam. Umat Islam adalah satu kesatuan yang berkongsi kebudayaan Islam yang sama. Konsep umat Islam sangat mendalam. Ini juga merupakan masalah besar bagi kekuatan Barat dalam menerapkan kebijakan luar negeri kolonialis kerana dukungan terhadap perlawanan atas pendudukan yang mereka lakukan tidak hanya datang dari populasi yang sama, namun dari seluruh Muslim di seluruh penjuru dunia.

Nasionalisme adalah sebuah konsep kuno yang merasuk Dunia Islam saat terjadinya kemunduran intelektual pada abad ke-19. Di masa sekarang ini, globalisasi memungkinkan meningkatnya kadar perjalanan dan komunikasi modern sehingga pesan Islam dapat sampai dengan cepat ke seluruh dunia. Umat mendekati patriotisme, nasionalisme, dan rasisme, akibat kecelakaan sejarah semata.
Rasulullah saw bersabda:

“Barangsiapa yang menyeru kepada ashobiyah (nasionalisme/tribalisme) atau yang berperang deminya, atau mati kerananya, maka ia tidak termasuk golongan kami.” [Abu Dawud]

3. Perbezaan Sektarian

Banyak anggapan bahawa kawasan Syi’ah di Dunia Islam yang wujud di Libanon, Syria, Irak, dan Iran bersatu untuk memerangi negara lain yang Sunni di kawasan tersebut. Perang saudara yang terjadi di Irak juga digambarkan sebagai konflik antara Sunni dan Syi’ah.

Perpecahan antara Sunni dan Syi’ah telah dibesar-besarkan oleh mereka yang berkuasa di Dunia Islam mahupun mereka yang berada di luar Dunia Islam, yang mencuba meraih keuntungan dari situasi tersebut. Padahal, hakikatnya tidak pernah ada masalah di antara Sunni dan Syiah sejak sebelum invasi Amerika Syarikat dan koalisinya ke Irak tahun 2003. Kini, sebagai hasil dari pendudukan, terlepas dari asal golongan yang Sunni mahupun Syi’ah, beberapa orang saling menyerang antara satu sama lain. Penyebabnya, jelas bukan akibat perbezaan antara Sunni dan Syi’ah, namun kerana pemerintahan Irak yang dibentuk atas dasar etnik dan sekte. Masing-masing kelompok memiliki tanggungjawab sendiri yang kini saling berperang demi kepentingan politik mereka sendiri, bukan demi kepentingan Sunni atau Syi’ah.

Fenomena menarik yang perlu dicermati aialah berkenaan kemenangan Hizbullah di Lebanon tidak dipandang sebagai kemenangan Syi’ah semata, namun sebagai kemenangan Islam, yang didukung baik oleh Sunni mahupun Syi’ah di seluruh dunia. Manakala seorang pemimpin politik memainkan sentimen Sunni dan Syi’ah seperti kad terup, bererti ia melakukan itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Semua itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan Islam. Upaya menghangatkan isu sektarian yang dilakukan oleh beberapa negeri Muslim seperti Arab Saudi hanyalah contoh dari ketamakan dan keengganan mereka untuk mengutamakan kepentingan Islam dan rakyat mereka sendiri. Oleh kerana itu, kita tidak usah kaget apabila mendengar bahawa Saudi akan membekalkan senjata untuk Sunni di Irak untuk memerangi Syi’ah apabila Amerika meninggalkan Irak.

Diriwayatkan dari al-Ahnaf bin Qais:

“Saat aku beranjak hendak menolong orang ini (Ali bin Abu Thalib), Abu Bakar menemuiku dan berkata, “Ke mana engkau hendak pergi?” Aku jawab, “Aku hendak menolong orang itu.” Ia berkata, “Kembalilah, kerana sesungguhnya aku mendengar Rasulullah saw bersabda, ‘Apabila dua orang Muslim saling berkelahi dengan pedang mereka dan salah satunya terbunuh kerananya, maka tempat bagi keduanya adalah di dalam neraka.’ Lalu aku berkata, ‘Ya Rasulullah! Aku faham akan hukuman untuk yang membunuh. Tapi bagaimana dengan yang terbunuh? (mengapa ia masuk neraka juga?) Rasulullah saw bersabda, ‘Kerana ia pun memiliki nafsu untuk membunuh saudaranya’.”

4. Umat Islam Lebih Suka Hidup di bawah Negara-Bangsa yang Terpisah-pisah

Mubashar Akbar berkata, “Bangsa-bangsa Arab disatukan oleh bahasa, budaya, serta keyakinan yang sama, namun masih tetap lebih suka untuk hidup di bawah 22 negara yang berbeza. Mereka tidak mahu berbai’at kepada satu Khalifah Arab saja.”

Salah satu survey yang diadakan oleh The Centre for Strategic Studies di University of Jordan menghapus seluruh klaim tak berasas yang dikatakan oleh Si Akbar tersebut. Menurut survey yang bertajuk Revisiting the Arab Street: “Tanyakan apakah syariat harus menjadi satu-satunya sumber hukum, salah satu sumber hukum, atau sama sekali menjadi sumber hukum”. Majoriti umat Islam meyakini bahawa syariat harus menjadi satu-satunya sumber hukum. Dukungan akan hal ini terutama sangat kuat di Jordan, Palestin, dan Mesir, di mana hampir dua-pertiga responden Muslim menyatakan bahawa syariat harus menjadi satu-satunya sumber hukum, sedangkan sepertiga lainnya yakin bahawa syariat setidaknya harus menjadi salah satu sumber hukum.

Aspirasi dan perhatian perempuan Muslim, khususnya, tahun lalu diungkap dalam salah satu jejak pendapat yang dilaporkan dalam New York Times. Perhatian mereka ialah: kurangnya kesatuan antara bangsa-bangsa Muslim, ekstrimisme dengan kekerasan, serta korupsi politik dan ekonomi. Semua permasalahan tersebut hanya dapat dipecahkan oleh Negara Khilafah.

Bukan umat Islam yang menginginkan hidup di bawah 22 negara yang terpisah, tetapi justeru berasal dari para pemimpin mereka yang korup. Para penguasa di Dunia Islam saat ini adalah yang terburuk sepanjang sejarah dunia. Mereka juga adalah orang-orang terkaya di dunia, dan mendapat kekayaan dengan cara mencurinya dari umat yang mereka pimpin. Apa yang diinginkan umat Islam adalah mengganti mereka semua. Sayangnya, para penguasa tersebut memiliki teman-teman pada skala tinggi yang tinggal di London dan Washington, yang dengan dukungan merekalah para penguasa ini memerintah rakyatnya dengan kuku besi.

Terlepas dari hal yang demikian, para penguasa di seluruh dunia sesungguhnya hidup dalam ketakutan. Rakyat mereka mulai tidak takut lagi menghadapi penyeksaan dan penahanan brutal yang mereka lakukan, serta mulai berani bicara terbuka untuk melawan mereka. Berbagai demonstrasi marak terjadi di seluruh Dunia Islam. Mesir, yang secara tradisional merupakan negara yang paling menonjol di Timur Tengah, memiliki tokoh dari kalangan politisi, praktisi hukum, dan media yang bertentangan dengan pemerintahan brutal Husni Mubarak.
Rasulullah saw bersabda:

“Jihad terbaik adalah mengatakan kebenaran di depan penguasa yang zalim.” [Abu Dawud dan Tirmidzi]

5. Amerika Tidak Akan Membiarkan Hal Ini Terjadi

Dalam pidatonya tentang Perang Global Melawan Teror, Presiden AS George W. Bush berkata: “Mereka ingin mendirikan kekuatan politik utopia di seluruh kawasan Timur Tengah yang mereka namakan “Khilafah” –di mana semua diperintah berdasarkan ideologi mereka yang penuh kebencian…saya tidak akan membiarkan ini terjadi – dan juga tidak ada satu Presiden AS pun di masa mendatang yang akan membiarkan hal ini.”

Pernyataan arogan seperti ini sama sekali tidak sejalan dengan kenyataan yang terjadi di Dunia Islam. Perang Irak telah menguras kekuatan perang AS secara besar-besaran. Terlepas dari klaim pasca invasi bahawa hantu Vietnam telah berlalu, Irak sekarang ini telah menjelma menjadi Vietnam kedua bagi AS. Sekitar 100 prajurit AS mati sia-sia setiap bulan, dan Amerika juga menghadapi perlawanan keras dari setiap penjuru negeri yang menginginkan mereka pergi. Pendudukan di Afghanistan juga tidak berlangsung lebih baik kerana ketidakmampuan Amerika untuk mengamankan wilayah yang telah mereka duduki.

Para politisi AS yang lebih memahami situasi daripada Bush dapat melihat jelas betapa terbatasnya kekuatan AS. Pat Buchanan, salah seorang pendiri majalah The American Conservative dan penasihat bagi tiga Presiden AS sebelumnya, Nixon, Ford dan Reagan, berkata, “Apabila aturan Islam adalah gagasan yang disetujui oleh seluruh kekuatan Islam, bagaimana mungkin pasukan terbaik di dunia dapat menghentikannya?”

Tidak diragukan lagi bahawa umat Islam percaya kalau kemenangan (an-nashr) datang dari Allah Swt bukan melalui sejumlah angka atau sumber daya materi. Bahkan sejumlah kecil umat Islam dapat mengatasi kekuatan superpower yang besar bila mereka berpegang teguh pada tali Allah dan berserah diri kepada-Nya. Kekalahan memalukan Israel dari sekelompok milisi bersenjata Libanon tahun lalu adalah contoh jelas dalam hal ini.

Rasulullah saw bersabda:

“Akan tiba suatu masa di mana umat ini dipermainkan oleh umat-umat lain, seperti makanan di atas meja”. Seseorang lalu bertanya, “Apakah jumlah kami saat itu sangat kecil?” Ia (Rasulullah) menjawab, “Tidak, jumlah kalian sangat banyak saat itu. Namun kalian akan tercerai-berai dan terbagi-bagi bagai makanan diperebutkan di atas meja, dan Allah telah mengambil ketakutan pada kalian dari hati musuh-musuh kalian dan menempatkan wahn di hati kalian.” Seseorang lalu bertanya, “Apa itu wahn?” Rasulullah saw menjawab, “Cinta dunia dan takut mati.” [Abu Dawud]

Sekitar 60 tahun yang lalu, bangsa-bangsa Eropa masih terlibat dalam perang brutal antar sesama mereka. Kini mereka bersatu di bawah bendera Uni Eropa dengan satu mata uang yang sama –sesuatu yang tak terbayangkan beberapa dekade lalu. Bila Uni Eropa dengan nasionalismenya yang kuat, serta perbezaan bahasa, dan tradisi yang berbeza dapat bersatu, mengapa Dunia Islam tidak?

Apakah kemungkinan digantinya para diktator di Dunia Islam oleh Negara Khilafah hanya merupakan fantasi bila ini merepresentasikan harapan dari seluruh umat Islam? Tidak ada pemimpin Muslim di dunia ini yang dipilih oleh rakyat mereka yang dapat memenangkan pemilu secara telak. Mereka umumnya berkuasa melalui sebuah kudeta, seperti yang dilakukan Jenderal Musharraf di Pakistan. Tak peduli betapapun kuatnya pemerintah saat ini mencuba menekan gerakan politik dan kebudayaan Islam, mereka tidak akan pernah mampu memadamkan gagasan ini. Gagasan syariat dan pemerintahan Islam kini semakin mengakar di tengah umat Islam, baik rakyat biasa mahupun kalangan berpengaruh. Gagasan ini semakin merasuk di tengah kalangan Angkatan Bersenjata, dan tinggal masalah waktu untuk menanti salah seorang atau beberapa perwira senior di Dunia Islam merasa cukup dengan situasi saat ini dan melakukan tindakan yang benar –dengan menyingkirkan rezim-rezim saat ini, dan menggantinya dengan seorang Khalifah Rasyid yang akan menerapkan Qur’an dan Sunnah dengan benar.

Kalangan berpengaruh dan mereka yang ada dalam Angkatan Bersenjata di Dunia Islam harus memahami bahawa bila mereka memfasilitasi tegaknya kembali pemerintahan Islam melalui penegakan kembali lembaga Khalifah, maka mereka akan segera memperoleh dukungan dari mayoritas umat Islam, yang kemudian akan membantu mereka dengan berbagai cara.

Rasulullah saw bersabda:

“Masa kenabian akan tetap ada di tengah-tengah kalian selama Allah menghendaki, kemudian Allah akan mengambilnya dari tengah-tengah kalian. Kemudian akan ada (masa) Khilafah Rasyid (yang mendapat petunjuk) yang berjalan selaras dengan kenabian. Khilafah itu akan tetap ada di tengah-tengah kalian selama Allah menghendaki, kemudian Allah akan mengambilnya dari tengah-tengah kalian. Setelah itu akan ada (masanya) banyak pemimpin, dan itu akan tetap ada di tengah-tengah kalian selama Allah menghendaki, kemudian Allah akan mengambilnya dari tengah-tengah kalian. Setelah itu akan ada (masa) pemerintahan tirani, dan akan tetap ada di tengah-tengah kalian selama Allah menghendaki, kemudian Allah akan mengambilnya dari tengah-tengah kalian. Kemudian, akan muncullah (masa) Khilafah Rasyid (kembali) yang berjalan selaras dengan kenabian.” Kemudian beliau (Rasulullah) terdiam.” (Musnad Imam Ahmad (v/273)

0 comments: